apsėdimas

apsėdimas
apsėdìmas sm. (2) 1, apsė́dimas (1); Sut, LL129 1. BPI279apsėsti 14: Nuo velnio apsėdìmo nėra vaisto Ds. Tfu! čia buvo piktosios dvasios apsėdimas, tfu! – susipurtino boba LzP. Dvejokias apsėdimas žmogaus nuog velino SPII46. 2.apsėsti 15: Toks apsė́dimas – par trobą nemokėjo pareiti! Krš. 3.apsėsti 16: Buvo pasiutęs apsė́dimas – pusė parakvijos niežą turėjo DūnŽ. Baisus apsė́dimas tas rūkymas, baisus atsikratymas nu ano DūnŽ. 4.apsėsti 7: Vyksta pavienis apsėdimas lietuvių žemių . ×5. žr. pasėdimas 2: Išvarysiu gimines pirm veido Tavo iš apisėdimo Ch2Moz34,24. \ sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; pasėdimas; persėdimas; prisėdimas; susėdimas; užsėdimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apsėdimas — apsėdi̇̀mas dkt. Ji̇̀ nešiója pãpuošalus, nevà sáugančius nuo vélnio apsėdi̇̀mo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsėdimas — antsėdìmas sm. (2), ančsėdimas (1) → antsėsti 3: Toks ančsėdimas buvo – baisu! DūnŽ. sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; pasėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsėda — sf. (1), apsėdà (3b) 1. žr. apsėdai 1: Aš einu ant apsėdos, t. y. prie mirusio, arba į budes J. Prašom į apsėdą, mirė senelis Grž. 2. apsėdimas, pasiutimas: Tau, matyt, užpuolė kokia apsėda, kad negaliu perkalbėt Grž. 3. sodyba: Pradėjau karvę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsėdinys — apsėdinỹs sm. apsėdimas, neramumas: Kiba apsėdinỹs mūs vaikus tampo Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsėstis — apsėstìs sf. (3b) apsėdimas, apsėda: Tai buvo kažkokia apsėstis nuo to vakaro J.Marc …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsisėdimas — atsisėdìmas sm. (2); Sut 1. KI119 → atsėsti 1 (refl.): Apie atsisėdimą [vagone] nebuvo ko galvoti: visi suolai buvo užgulti Pt. 2. sing. baldai sėdėti: Padarytų kokį atsisėdìmą žmonims Gr. Graži bažnyčia, ir atsisėdìmo daug Dkš. 3. → atsėsti 6 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvejokias — dvejokias, ia adj. (1) žr. 2 dvejokas: Dvejokias darbas, dvejoki ir pinigai Ds. Dvejokias apsėdimas žmogaus nuog velino SPII46. Žemės tavo nopsėsi dvejokia sėkla Ch3Moz19,19. dvejokiai adv.: Dvejokiai gebu lankyti išrinktūsius savo M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsėdimas — išsėdìmas sm. (2) → išsėsti 3: Ilgai truko išsėdimas iš laivo rš. sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; pasėdimas; persėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusėdimas — nusėdìmas sm. (2) 1. → nusėsti 9: Buvo toks vakaras po saulės nusėdimo rš. 2. GTŽ → nusėsti 15: Kraujo nusėdìmas DŽ1. Eritrocitų nusėdimas pagreitėja sergant sunkiomis infekcinėmis ligomis, tuberkulioze V.Laš. | Lėšų nusėdimas ETŽ. sėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasėdimas — pasėdìmas sm. (2) 1. refl. KI119 → pasėsti 1 (refl.). ×2. → pasėsti 6; valdoma žemė, paveldėtas turtas: Ir davė jiemus pasėdimą Egipto žemėj Ch1Moz47,11. Tuose linksmuose metuose sugrįšit kiekvienas pasėdimop savo Ch3Moz25,13. sėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”